Albanian ICT Academy ofron metodat më inovatore të edukimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Misioni ynë është të sjellim inovacion në edukimin e të rinjve dhe të apasionuarve, si dhe të zhvillojmë njohuritë e komunitetet në fushën e teknologjisë dhe shkencave kompjuterike në Shqipëri duke ofruar metodologji të mësimdhënies bashkëkohore në forma praktike dhe interaktive. Për herë të parë ofrojmë kategorinë e trajnimeve “Ready to Work” e cila përfshin kurse sipas kërkesave të kompanive në fushën e ICT duke orientuar kështu kursantët më tepër drejt tregut të punës. Ne synojmë të sigurojmë qasje në laboratoret tona dhe në distancë sipas niveleve profesionale sa më të avancuara! Albanian ICT Academy është e para qendër e krijuar në Shqipëri në fushën e ICT për fëmijë. Akademia dhe MakerSpace i parë i hapur në Shqipëri ku ju jepet mundësia të gjithë të apasionuarve të rrisin njohuritë e tyre duke ju vënë në dispozicion laboratore me teknologji inovatore.